DVT بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

ترومبوز وریدهای عمقی

لخته شدن خون که یک مکانیسم طبیعی است ، در صورتی که از مسیر خود منحرف شود ، میتواند منجر به ایجاد لخته در وریدهای عمقی ، مخصوصا اندام تحتانی شود. (این لخته ممکن است در اندام فوقانی، قفسه سینه و دیگر نقاط بدن نیز ایجاد شود).  این عارضه ترومبوز عروق عمقی (Deep Vein Thrombosis)…

۱۳۹۴-۰۲-۲۲