cesarean بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

زایمان واژینال یا سزارین در بیماریهای قلبی؟

زایمان طبیعی یا سزارین در بیماریهای قلبی؟ در حدود ۲% از حاملگی ها، بیماریهای قلبی- عروقی وجود دارد که منجر به افزایش خطر برای مادر و جنین میشود. اغلب زنانی که بیماری قلبی – عروقی دارند در صورت داشتن مراقبت مناسب میتوانند باردار شوند ولی نیاز به یک ارزیابی دقیق قبل از بارداری دارند.گاهی برای…

۱۳۹۴-۱۰-۱۸