cardiac rehabilitatin بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

توانبخشی قلبی

توانبخشی قلبی ورزش سنگ بنای اصلی برنامه های توانبخشی قلبی است که بعد از عمل جراحی قلب،سکته های قلبی،استنت گذاری و بیماریهای عروقی انجام می شود، یعنی برای اینکه میزان فعالیت فرد را پس از موارد فوق بررسی کنیم، نیاز است که تست ورزش از بیمار به عمل  بیاید. بعد از جراحی های دریچه ای…

۱۳۹۴-۱۱-۰۲