BPH بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

بزرگی خوش خیم پروستات(BPH)

غده پروستات چیست؟ غده پروستات بطور طبیعی در تمام مردان ( افرادمذکر )وجود دارد که از نظر اناتومیک در مسیر مجرای خروجی ادرار بلافاصله پس از مثانه قرار گرفته است که قسمت ابتدایی مجرای ادرار را دربرگرفته است که این قسمت از مجرا ، مجرای پروستاتیک نام میگیرد. در حالت طبیعی نقش پروستات تولید قسمت…

۱۳۹۳-۱۰-۱۳