گردش خون بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

چگونگی جلوگیری از ادم پا و مسایل عروقی در بارداری

حلوگیری از ادم پا و مسایل عروقی در بارداری :بهتر است زاویه پا در ناحیه زانو باز باشد اخلالات ادم پا ها در بارداری بیشتر به علت اختلالات بر گشت خون میباشد

۱۳۹۴-۰۵-۲۹