پیسی پوست

ویتیلیگو

در این بیماری لکه های سفید به دلیل از دست رفتن رنگ دانه های پوست ایجاد می شود ملانوسیتها (که وظیفه تولید رنگدانه های پوست را دارند) و غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب می شوند و باعث می شود لک های سفید رنگ بر روی پوست دیده شود به این بیماری پیسی و یا برص…

۱۳۹۶-۰۵-۲۰