پزشک متخصص زنان

سرطان دهانه رحم
تفسیر نتایج کولپوسکوپی و CIN1 و راههای درمان آن

در این مقاله می خواهیم به طور کامل به بحث در مورد تفسیر نتایج کولپوسکوپی (جواب کولپوسکوپی) بپردازیم. در اصل پس از کولپوسکوپی تغییرات سرطانی یا پیش سرطانی سلولهای دهانه رحم به طور دقیقی مشخص می شوند و به پزشک اجازه می دهند تا بر اساس نتایج آزمایش بعد از کولپوسکوپی، بهترین روش را برای…

۱۳۹۶-۱۰-۱۶