پزشکی اجتماعی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

پزشکی اجتماعی[۲]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه ی تخصصی آسیب شناسی می باشند که عضو داک تاپ هستند. چنانچه شما هم پزشک هستید، جهت افزودن نام خود به این لیست عضو داک تاپ شوید:   پزشکی اجتماعی تخصصی در پزشکی است که به درک تاثیر وضعیت‌های اجتماعی…

۱۳۹۵-۱۱-۲۴