پارگي عضلات،آسيب ورزشي،دكتر آقايي افشار،كلينيك تخصصي اسكلتي عضلاني

🌟پارگی عضلات (Muscle Strain)🌟

  🌟پارگی عضلات (Muscle Strain)🌟   پارگی عصلات در افراد غیر ورزشکار کمتر رخ می دهد و در شرایط خاص(مثل سقوط از ارتفاع در عضله چهار سر زانو) اتفاق می افتد که حتی بدون درمان نیز با گذشت زمان خوب می شود (گرچه درمان بهینه نیاز به فیزیوتراپی و سایر اقدامات درمانی دارد) اما پارگی…

۱۳۹۶-۰۲-۰۹