پاتولوژی

پزشک متخصص آسیب شناسی - پاتولوژیست
آسیب شناسی

تخصص آسیب شناسی یا پاتولوژی مربوط به شناسایی و بررسی فرایند بیماری های مختلف است تا به وسیله آن بتوان ماهیت و علت‌ بیماری ها را شناخت و در نتیجه روش درست برای درمان آن را در پیش گرفت. در آسیب شناسی بالینی نمونه هایی از مایعات و ترشحاتی که از بدن افراد گرفته می…

۱۳۹۷-۰۴-۱۷
آسیب شناسی (پاتولوژی) [۶]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان و فوق تخصصان حوزه ی تخصصی آسیب شناسی می باشند که عضو داک تاپ هستند. آسیب شناسی یا پاتولوژی تخصصی در پزشکی است که در خصوص تاثیر بیماری ها و آسیب‌ها در بافت ها و سلول می کوشد و فرایند بیماری را در…

۱۳۹۳-۰۴-۲۰