ورزش ، بیماران دیابتی ، قند خون ، گلیکوژن

ورزش در بیماران دیابتی

نکات زیر برای ورزش کردن بیماران دیابتی باید مد نظر قرار گیرد :  اندازه گیری قند خون قبل و بعد از فعالیت و هر 30 دقیقه در طول ورزش های طولانی ( بسیاری از فعالیت های ورزشی 500 تا 600 کیلو کالری انرژی در ساعت مصرف می کنند ) . اگر قند خون شما…

۱۳۹۳-۰۸-۱۵