هيستروسالپنگوگرافي، ناباروری، دکتر زهره لواسانی

هیستروسالپنگوگرافی؛ روش مهمی در ارزیابی ناباروری

دکتر زهره لواسانی/ عضو هیأت علمی دانشگاه، «هیسترو سالپنگوگرافی»؛ روشی است که به‌منظور بررسی داخل رحم و لوله‏های رحم انجام می‏شود. ?در صورت انسداد لوله‌های رحمی و یا وجود چسبندگی رحم، شانس باروری کاهش می‏یابد. ?انجام هیستروسالپنگوگرافی در ارزیابی علت ناباروری بسیار مهم است. ?در این روش با استفاده از اشعه x و ماده حاجب، چسبندگی‏های…

۱۳۹۵-۰۲-۲۹