همه چیز درباره جرم گیری دندان ها

جرم گیری و نکته هایش

دکتر محمود وطن پور متخصص ترمیمی و زیبایی “جرم گیری باعث سایش مینای دندان می شود”.”از وقتی دندان هایم را جرم گیری کرده ام همه دندان هایم حساس شده اند”.”هرکس که جرم گیری می کند بین دندان هایش فاصله می افتد“. حتما این اظهار نظرها درباره جرم گیری به گوشتان خورده و شما را نسبت…

۱۳۹۳-۱۲-۲۴