هفته ١١ هفته ١٢ بارداري

هفته ١٢و١١ بارداری

هفته ۱۱. در این زمان طول جنین ۶سانت و وزنش ۸ گرم است سر بزرگترین عضو ونیمی از بدن استدستگاه تناسلی شروع برشد میکندبدن مادر گرم میشود عرق بیشتری میکند در جنین روده ها تکامل یافته  حرکات دودی شان اغاز میشود گوشها دو طرف سر رشد میکنند عرق کردن مادر پوست مرطوب و لطیفتری ایجاد…

۱۳۹۴-۰۸-۲۷