نخ دندان،بهترین دندانپزشک،

کشیدن نخ دندان

کشیدن روزانه نخ دندان بهترین راه برای تمیز کردن سطوح بین دندانی و زیر لثه می باشد. نخ دندان نه تنها به تمیز کردن این سطوح کمک می کند بلکه باعث از هم گسیختن شبکه¬های باکتریایی پلاک دندان شد. و مانع ایجاد یک شبکه پیچیده و در هم تنیده¬ای از باکتریهای مختلف می شود و…

۱۳۹۳-۰۹-۲۸