میزان انتقال ، دیابت نوع یک ، والدین ، ژنتیک ، احتمال انتقال دیابت

میزان انتقال دیابت از والدین

در دیابت نوع یک : در دوقلوهای تک ‌تخمکی یا همسان ، اگر یکی از دوقلوها دیابتیک باشد، احتمال این که قل دیگر نیز مبتلا شود، تا 50 درصد است. هر گاه یکی از والدین مبتلا به دیابت نوع یک باشد، احتمال این که فرزندانش به دیابت نوع یک مبتلا شوند، بین 6 تا 10…

۱۳۹۳-۰۸-۱۵