مشکلات شغلی زمان حاملگی

مشکلات شغلی،ورزش،مسافرت ومراقبتهای دندانپزشکی در حاملگی

مشکلات شغلی،ورزش،مسافرت ومراقبتهای دندانپزشکی در حاملگی خستگی شغلی و کارهای فیزیکی طاقت فرسا مشکلات خاصی را در زنان حامله ایجاد میکنند. در صورت داشتن شغلی آرام و وجود یک حاملگی بی عارضه ،اغلب زنان شاغل میتوانند تا زمان رسیدن جنین به شغل خود ادامه دهند.مشاغل سنگین مثل کاردر کارخانه، مزارع،زندگی دشوار عشایری،ایستادن های طولانی مدت…

۱۳۹۳-۰۹-۱۵