لك هاي صورت

IPL especially in treatment of skin pigmentation, sun damage, and thread veins

آیا IPL همان لیزر هست؟آی پی ال intense pulse light یعنی سیستم های نور شدید پالسی. در اصل لیزر نیست بلکه فلش لامپهای زنون هستند که نور چند طول موجی و ناپیوسته ایجاد می کنند که قادر است اثرات گوناگون بر روی ساختارهای مختلف پوست داشته باشد، و می توان با گزینش فیلترهای مناسب اثر…

۱۳۹۵-۰۳-۱۲