فیلم و روانکاوی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

تعامل فیلم و روانکاوی ۲

(فیلم Babe یا “عزیز” به فیلم نامه نویسی جورج میلر) در مقاله پیشین از این سری مقالات، دو موقعیت پیش و پس از شروع پروسه روانکاوی را به طور اجمالی بررسی کرده و از رسیدن به آن که واقعا هستیم و یا می خواهیم باشیم فارغ از آرزومندی دیگران، صحبت کردیم. آن چه در اینجا…

۱۳۹۴-۰۶-۰۶
تعامل فیلم سازی و روانکاوی ۱

فیلم جاده مالهالند اثر دیوید لینچ مقاله ای را که در زیر می خوانید، بخشی از سخنرانی است که چندی پیش در مرکز مطالعات و تحقیقات فرویدی که در حقیقت مدرسه روانکاوی لکانی در لندن محسوب می شود به زبان انگلیسی داشته ام. تصور می کنم خواندنش برای خوانندگان فارسی زبانی که مشتاق دانستن و…

۱۳۹۴-۰۵-۳۰