عوارض چشمی ، دیابت ، گلوکوم ، شبکیه ، دوبینى ، عوارض

عوارض چشمی دیابت

میزان شیوع عوارض مزمن دیابت با مدت زمان ابتلا به این بیماری، سن بیمار، میزان کنترل قند خون و ژنتیک افراد رابطه مستقیم دارد. معمولا قند بالا باعث مختل شدن عملکرد سلول های اندوتلیال عروق ریز بدن و از جمله در چشمها می شود و در مراحل انتهایی، در چشم ایجاد خون ریزی می کند…

۱۳۹۳-۰۸-۱۵