علوم پایه

به یاد پدر آناتومی ایران

تصمیم داشتم این مصاحبه را پیش‌از فوت استاد به‌دست چاپ بسپارم، اما عمر ایشان مجالمان نداد. تصمیم گرفتم در ایام فوت دکتر مستقیمی مطلب را چاپ کنم اما این ادعا که ایرانیان مرده‌ها را بیشتر از زنده‌ها دوست دارند مرا ازاین تصمیم منصرف کرد. سال‌ها از درگذشت او گذشته است. اینک در سیزدهمین سالگرد درگذشت…

۱۳۹۷-۰۲-۰۷
پزشکان عمومی [۳۴۱]

پزشک عمومی، پزشکی است که مراقبت‌های اولیه را فراهم کرده و در پزشکی خانواده تخصص دارد. یک پزشک عمومی به درمان بیماری‌های حاد و مزمن برای همهٔ سنین و هر دو جنس، می‌پردازد. آنها مهارت خاصی در درمان افراد مبتلا به بیماریهای گوناگون و همایندی مرضی دارند. طول دوره ان متشکل از ۵/۲ سال علوم…

۱۳۹۳-۰۴-۱۲