عفونت کلیه – سنگ کلیه -حاملگی

عفونت کلیه و سنگ کلیه در حاملگی

-عفونت کلیه و سنگ کلیه در حاملگی همچنان که هفته قبل گفتیم، عفونت کلیه(پیلونفریت) در حاملگی عارضه ای ناگهانی با تب ولرز و درد یک یا دو طرفه کلیه ها است که گاهی همراه با تهوع و استفراغ هم بوده و میتواند باعث شروع انقباضات زودرس رحمی شود.اکنون در خصوص درمان این عارضه صحبت میکنیم.آنچه…

۱۳۹۳-۰۸-۰۷