شانه یخ زده-ارتروسکوپی شانه-درد شانه-محدودیت حرکات شانه

شانه یخ زده

شانه یخ زده(کپسولیت چسبنده) شانه یخ زده که به نام التهاب چسبنده کپسولی نیز نامیده می شود سبب درد و کاهش محدوده حرکتی در شانه گردیده ، بمرور زمان حرکات شانه در تمام جهات محدود می گردد. شانه یخ زده معمولاً حدود۲% جمعیت را گرفتار می کند و اغلب افراد در سن بین ۴۰ تا…

۱۳۹۴-۰۶-۱۰