زگیل تناسلی HPV گارداسیلguardacil

عفونتهای تناسلی ایجاد شده با HPVیا زگیل تناسلی

________زگیلهای تناسلی درمان بروز واکسن و,,,,,______ این بیماری با ویروس پاپیلومای نوع ۶ و۱۱ در ارتباط است وبندرت میتوان دید که اشکال دیگر ویروس بیماری ایجاد کند دوتیپ ۶و۱۱ سرطانهای دهانه رحم ایجاد میکنند زگیل برجستگی درد ناک همراه با سوزش و خارش در وازن و میاندوراه یا روی پوست الت تناسلی اقایان در ختنه…

۱۳۹۴-۱۰-۰۹