روان گسیختگی

مفهوم جنون از دیدگاه روانکاوی ۳:ملانکولیا

  در مقالات پیشین به معرفی دو نوع از انواع سایکوز در دیدگاه ساختار شناسانه روانکاوی لکانی یعنی اسکیزوفرنیا و پارانوئیا پرداخته شد. در این مقاله نوعی دیگر از جنون را تحت عنوان ملانکولیا که معمولا با تشخیص افسردگی‌ مقاوم به درمان اشتباه گرفته می شود، بررسی می کنیم. این نوع از سایکوز را می…

۱۳۹۴-۰۵-۱۹