روانکاوی لکانی سایکوز

خانواده در قبال بیماران روانپریش

از آن جایی که بسیاری از افراد خانواده بیماران مبتلا به روانپریشی سوالاتی مبنی بر نحوه برخورد و حمایت صحیح از بیمارشان مطرح می کنند، بر آن شدم تا متنی کوتاه در این باره بنویسم. داشتن یک بیمار روانپریش در خانواده مورد نسبتا شایعی در خانواده ها به طور کلی در همه جای دنیا محسوب…

۱۳۹۴-۰۸-۰۱