روانکاوی فرویدی

مفهوم زمان در روانکاوی (۱)

مقاله زیر در رابطه با روانکاوی لکانی و نه انواع دیگر روانکاوی و تنها در خصوص کار با نوروزیس می باشد. در بحث روانپریشی و یا سایکوز به هیچ وجه از روش های ذکر شده استفاده نمی گردد. بر خلاف باور رایج که مدت زمان درمان روانکاوی زمان فیکس و مشخصی بوده و یا حتی…

۱۳۹۴-۰۸-۲۲