روانکاوی، لکان، فروید، ترانسفرانس، پدیده انتقال

مفهوم ترانسفرانس (انتقال) در روانکاوی فرویدی ـ لکانی (۱)

ترم تحصیلی گذشته در مرکز مطالعات و تحقیقات فروید لندن، مبحث ترانسفرانس را که یکی از چهار مفهوم اساسی در روانکاوی است، تدریس کردم که ترجمه متن آن را برای خوانندگان فارسی زبان در این سلسله مقالات منتشر خواهم کرد. از این پس مباحث درسی را که در این مرکز و یا سایر دانشگاه ها…

۱۳۹۵-۰۲-۲۴