رنجشهای روانی

هرم ارتباطی والدین و فرزند
هرم ارتباطی والدین و فرزند

مطلبی که در زیر می خوانید در حقیقت مقدمه کتابی است که در دست نوشتن دارم. خواندنش می تواند به خواننده علاقه مند به مباحث علم روانکاوی، دیدی متفاوت نسبت به رنجش های روانی ارائه دهد: سال ها پیش زمانی که هنوز یک دانشجوی پزشکی بودم مواجه با بیمارانی که از مشکلات روانی رنج می…

۱۳۹۴-۰۶-۲۰