دکتر زهره لواسانی، زوج نازا، زن نازا، بررسی رحم، ناباروری، نازایی

بررسی زوج نابارور (۵)– بررسی زن نازا، ارزیابی رحم

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه،  (ج) ارزیابی رحم پولیپ، میوم ساب موکوزال، چسبندگی‌ها، سپتوم رحمی می‌تواند با باروری خودبخودی و از دست رفتن بارداری در ART همراه باشد. TVS؛ گران نیست، برای بررسی ضایعات ۵۶ تا ۸۹% دقت دارد. میوم ساب‏موکوزال، مولتی‏فیبروم‌، پولیپ‌، ضخامت آندومتر، در آشرمن مشکل است. HSG: در Filling defect؛…

۱۳۹۵-۰۴-۰۳
بررسی زوج نابارور (۴)– بررسی زن نازا، ارزیابی لوله‏ ها

دکتر زهره لواسانی، عضو هیأت علمی دانشگاه، (ب) ارزیابی لوله‌ها لوله‌های فالوپ: ارزیابی لوله‌ها برای بررسی لازم است. عدم نیاز به بررسی لوله‌ها: نازایی با علت مرد، آندومتریوز شدید، سن بالا، نیاز به IVF   بررسی لوله‌ها الف- هیستروسالپنگوگرافی(HSG) ب- هیسترو سالپنگو کنتراست سونوگرافی (hyCoSy)، ج- لاپاراسکوپی با کروموتوباسیون   الف- HSG هیستروسالپنگوگرافی بعد از…

۱۳۹۵-۰۴-۰۳