دکتر رحیمی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی،ارتروز زانو و شانه،درد کمر و سیاتیک،درمان بدون جراحی دیسک کمر و گردن

پرولوتراپی چیست؟

پرولوتراپی عبارت از تزریق فاکتورهای رشد یا محرکهای رشد برای رشد طبیعی سلولها یا بافتها میباشد.منظور از فاکتورهای رشد،پلی پپتیدهای قدرتمندی بوده که موجب القای اثرات گوناگونی مانند مهاجرت سلولی،رشد و افزایش سلولی و ساخت پروتیین می گردند.در حال حاضر سه روش عمده برای پرولوتراپی وجود دارد:1)تزریق فاکتور رشد 2)تزریق محرکهای فاکتور رشد مانند دکستروز 3)تزریق…

۱۳۹۳-۱۰-۲۴