درمان پیسی چیست؟

ویتیلیگو

در این بیماری لکه های سفید به دلیل از دست رفتن رنگ دانه های پوست ایجاد می شود ملانوسیتها (که وظیفه تولید رنگدانه های پوست را دارند) و غشاهای مخاطی و شبکیه تخریب می شوند و باعث می شود لک های سفید رنگ بر روی پوست دیده شود به این بیماری پیسی و یا برص…

۱۳۹۶-۰۵-۲۰