درمان پارگی ACL بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

پارگی رباط صلیبی قدامی (Anterior Cruciate Ligament Tear)

پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL Tear) رباط صلیبی قدامی (ACL) یکی از چهار رباط اصلی زانو است که در داخل مفصل قرار دارد و استخوان ران را به درشت نی متصل می کند و پارگی آن بیشترین نقص را در بین لیگامان های زانو ایجاد می کند، چون در حالت نرمال، با جلوگیری از “چرخش…

۱۳۹۴-۰۲-۱۴