درمان مانیا

اختلال دو قطبی؟

بیماری دو قطبی یکی از شایع ترین عناوینی است که به عنوان تشخیص بالینی به خصوص از دیدگاه روانپزشکی در چند سال اخیر به وفور شنیده می شود. بسیاری از مواردی که دارای تظاهرات غیر کلاسیک روانپریشی در عرصه تقسیم بندی های رایج این علم هستند به عنوان بیماران مبتلا به دوقطبی در نظر گرفته…

۱۳۹۴-۰۷-۲۴