درمان بدبینی

علت بدبینی به همسر چیست و راه از بین بردن ان چیست؟

علت بدبینی به همسر چیست و راه از بین بردن ان چیست؟ علل مختلفی برای ایجاد بدبینی به همسروجود دارد: ۱-اعتماد به نفس کم خود فرد و علاقه شدید و احساس وابستگی به همسر یکی از عللل می باشد. فرد به دلیل اعتماد به نفس پایین که گاهی ناشی از افسردگی می باشد خود را…

۱۳۹۶-۰۵-۲۵