درمان آفت دهان

آفت دهان
آفت دهان ، زخمی که به سادگی خوب نمی شود !!

آفت دهان چیست؟ به زخم های عود کننده و دردناک مخاط دهان آفت گفته می شود. زخم آفتی در چند نوع بزرگ، کوچک و تبخالی شکل وجود دارند و شایع ترین آنها آفت کوچکی می باشد که به تعداد ۵-۱ عدد و به قطر کمتر از یک سانتی متر و معمولاً ۵-۳ میلی متر دیده…

۱۳۹۶-۰۶-۰۷