درمان آریتمی

آمادگی قبل از ابلیشن

گر قرار است برای درمان آریتمی ابلیشن شوید اطلاعات ذیل برایتان مفید خواهد بود. ۱- قبل از بستری بهتر است دوش گرفته باشید و موهای کشاله ران و قفسه سینه تراشیده شده باشد .چون محل ورود سیمها به داخل قلب معمولا از رگهای کشاله ران می باشد و برای ثبت نوار قلب الکترودها با چسبک…

۱۳۹۳-۱۱-۱۶