درد سینه و سکته

گزارش موردی بیمار – case report

نوار قلب تصویر مربوط به جوانی ۳۵ ساله است که با شکایت درد سینه و استفراغ به اورژانس بیمارستان مراجعه می نماید. در اورژانس با توجه به نوار قلب به ظاهر نرمال، بیمار با داروی باصطلاح معده و ضد تهوع مرخص می شود. نیم ساعت بعد ، بیمار در منزل دچار ایست قلبی-تنفسی شده و متاسفانه…

۱۳۹۶-۰۱-۱۶