درد ارنج،ارنج تنیس بازان،اسیبهای ورزشی،بیحسی انگشتان،تزریق کورتن

اپی کوندیلیت

اپی کوندیلیت خارجی یا ارنج تنیس بازان یکی از علل مهم درد ناحیه ارنج میباشد.درد این ناحیه میتواند در مناطق دیستال یا پروگزیمال انتشار پیدا کند. اولین عضله درگیر ECRB میباشد.در این بیماری معمولا تورم نادر است و انتشار درد به بالا و پایین محتمل میباشد. درمان در این بیماری بصورت زیر خلاصه میشود: استراحت…

۱۳۹۳-۱۲-۲۶