دردهای عضلانی

علل دردهای عضلانی اسکلتی

علل دردهای عضلانی اسکلتی؟

۱۳۹۵-۱۰-۲۷
تنظیم ارتفاع میز کامپیوتر

عدم تناسب میز کامپیوتر و با ارتفاع نامناسب،یکی از مهمترین علل دردهای عضلانی اسکلتی و سفتی عضلات میباشد.با رعایت کردن چند مورد ساده میتوان بر این دردها غلبه کرد. ارتفاع صندلی طوری باشد که ساعدها با سطح افق همراستا بوده و مچ ها در وضعیت Neutral باشند.هیچگونه Ulnar deviation در مچ دست ها وجود نداشته…

۱۳۹۳-۱۲-۲۳