خون ادراری

خون ادراری(هماچوری)

خون ادراری یا به اصطلاح علمی هماچوری به معنای وجود خون در ادرار می باشد. در حالت طبیعی و در فرد سالم ادرار فاقد وجود سلولهای خونی است ولی بدنبال بعضی از بیماریهای ارولوژیک ویا بیماریهای نفرولوژیک خون در ادرار ظاهر می گردد. خون ادراری به دو صورت  نمادان میگردد: 1.خون ادراری اشکار یا هماچوری…

۱۳۹۳-۱۰-۱۰