خونریزی بعد از بلفاروپلاستی

خونریزی بعد از بلفاروپلاستی

خونریزی بعد از بلفاروپلاستی عوارض عمل بلفاروپلاستی مراقبتهای بعد از بلفاروپلاستی مراقبتهای بعد از عمل پلک خونریزی پلک بعداز عمل بلفاروپلاستی خونریزی بعد از بلفاروپلاستی ، به صورت کبودی پلک ، ممکن است در زمان جراحی و بعد از اتمام جراحی بلفاروپلاستی رخ بدهد. کبودی پلک یکی از عوارض شایع ، بعداز جراحی زیبایی پلک میباشد ، این…

۱۳۹۶-۰۴-۲۷