جنین RH منفی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

گروه خونی مادر و بارداری

اگر شما باردار هستید، آزمون های اول پیش از تولد را در طی ۳ ماهه ی اول بارداری انجام دهید. تمام زنان در اولین ویزیت پیش از تولد خود برای مشاهده ی نوع گروه خونی تحت آزمایش خون قرار می گیرند. اگر خون شما از نظر RH منفی باشد، باید آنتی بادی های ضد RH…

۱۳۹۶-۰۱-۱۶