جرمگیری دندان

جرمگیری
جرمگیری

با سلام اکثر دندانپزشکان بطور روزمره با این سوال مواجه میشویم که آیا جرمگیری برای دندان ها مضر هستند یا خیر؟ لذا در پاسخ به عزیزانی که نگران آسیب به دندانهای خود بواسطه جرمگیری دارند باید عنوان کرد که این یک تصور عامیانه و اشتباه رایج بین عموم است ، ، و جرمگیری نه تنها…

۱۳۹۵-۱۲-۰۲