جراحی بینی بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

مراقبت های بعد از عمل بینی

کسی که قصد انجام عمل بینی وصورت دارد و همانند هر جراحی دیگر باید مراقبتهای ویژه ای داشته باشد . از دوهفته پیش از جراحی از مصرف آسپرین وداروهای ضد انعقاد پرهیز نماید و یا اگر نیاز حتمی به مصرف انها دارد با نظر متخصص مربوطه دوز آنها را تعدیل یا تبدیل نماید . از…

۱۳۹۵-۰۹-۰۱
پیرامون جراحی بینی

به نام خدا برای توضیح درباره تفاوت بینی گوشتی و بینی استخوانی یا به طور دقیق تر بینی های پوست نازک یا با پوست متوسط با بینی های دارای پوست و نسج نرم ضخیم ، باید اول به این نکته اشاره نمود که در عمل راینوپلاستی بجز برداشتن از پرههای بینی و گاهی پوست ستون…

۱۳۹۴-۰۲-۰۱