جراحی اندوسکوپیک بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

انجام اعمال اندوسکوپی در جراحی مغز و اعصاب

در مرکز فوق تخصصی جراحی معز و اعصاب کودکان بیمارستان نمازی اعمال جراحی مغز و اعصاب زیر به روش اندوسکوپی و با مزایایی شامل خونریزی بسیار کمتر ،طول مدت بستری بسیار اندک و کوچک بودن برشهای جراحی و درنهایت درد و ناراحتی کمتر بویژه در کودکان انجام میشود ۱_درمان اندوسکوپیک هیدروسفالوس :بدون نیاز به گذاشتن…

۱۳۹۴-۰۱-۰۲