تین پرپ

پاپ اسمیر کلاسیک یا مدرن؟

پاپ اسمیر روی لام (روش قدیمی) یا پاپ اسمیر محیط مایع(روش جدید)؟ برای تشخیص به موقع سرطان دهانه رحم و تغییرات پیش سرطانی سلول ها، لازم است خانم ها تست پاپ یا همان پاپ اسمیر را به طور منظم انجام دهند. زیرا این نوع تغییرات در ابتدا تنها به صورت لکه های بسیار کوچکی هستند…

۱۳۹۶-۰۴-۱۲