تک‏فرزندی، ناباروری، دکتر زهره لواسانی

«تک‏فرزند» نمانید!

دکتر زهره لواسانی/ عضو هیأت علمی دانشگاه، «تک‏فرزندی» پیامدهای سوئی در پی دارد که برخی از آن‏ها به شرح زیر است: • تک‏فرزندها به بازی‌های انفرادی گرایش پیدا می‌کنند و تماشای تلویزیون و بازی با رایانه را نسبت به بازی‌های گروهی ترجیح می‌دهند که این ویژگی انزوا و گوشه‌نشینی را همراه خواهد داشت. • رقابت…

۱۳۹۵-۰۳-۰۷