تومور خوش خیم بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

خون و سرطان بالغین (هماتولوژی و آنکولوژی) [۸]

پزشکانی که اسامی آنان را در این صفحه مشاهده می فرمایید متخصصان بیماری های خون و سرطان بالغین (هماتولوژی و آنکولوژی) می باشند که عضو داک تاپ هستند. سرطان شناسی یا آنکولوژی شاخه ای از تخصص های پزشکی است که در مورد تومورها و سرطان مطالعه می کند ،تشخیص سرطان ،اندازه گیری و نمونه برداری…

۱۳۹۳-۰۴-۲۳