توانبخشی سرطان بایگانی | داکتاپ | شبکه حرفه ای پزشکان

من داوطلب هستم

نجات یک زندگی سالانه هزاران نفر دچار بیماری های کشنده ای مثل سرطان خون می شوند که برای تعداد زیادی از این بیمارن، تنها درمان نجات بخش، پیوند سلول های بنیادی است. پیوند سلول های بنیادی از فرد دهنده سالم و سازگار صورت می پذیرد ولی تنها ۳۰% بیماران در میان بستگان خود، دهنده سازگار…

۱۳۹۳-۱۱-۰۵